Hydraulhammare

Från 94kg till 4200kg

Hydraulhammare från:

Chicago Pneumatic hydraulhammare

Vi är sedan hösten 2013 återförsäljare och servicelämnare för Chicago Pneumatic hydraulhammare. Vi har nu genomgått produktutbildning samt serviceträning på hydraulhammare ifrån CP så att vi ska kunna lämna samma höga servicenivå och kännedom om produkten som vi erbjuder på Rototilt-sidan. För oss är detta ett internt krav för att ta åt sig att sälja en produkt. Om man inte kan bakgrunden om produkten så är det ju omöjligt att framhäva dess fördelar anser vi.

Olika slags hydraulhammare:

Lätta hydraulhammare för lättare rivningsarbeten, markarbeten och renovering.
Medeltunga hydraulhammare för medeltunga rivningsarbeten, renovering, vägbyggen, berg- och stenbrytning.
Tunga hydraulhammare för tunga rivningsarbeten, renovering, vägbyggen, berg- och stenbrytning.

Kontakta oss om ni vill köpa hydraulhammare, reservdelar eller behöver service utförd.
Lätta hydraulhammare

Medeltunga hydraulhammareTunga hydraulhammare

Se en video som visar hur effektiv en hydraulhammare är!

Lämna en kommentar