Centralsmörjning

Ring 0555-210 18

Vi är generalagenter i Sverige för ILC Centralsmörjningar för grävmaskiner, entreprenad- och jordbruksmaskiner. Vi monterar centralsmörjning på maskiner (både nya och begagnade). Om du behöver reparera ett centralsmörjningssystem så utför vi reparationer och tillhandahåller reservdelar till de flesta märken på marknaden.

”Centralsmörjning” (PDF) »

Vill du montera centralsmörjning på en maskin, eller behöver reparation? 

Kontakta oss gärna för en offert.

Varför behövs centralsmörjning?

De flesta maskiner och fordon har rörliga leder och lager. För att minska friktion och därmed slitage, i en mekanisk rörelse, kräver dessa leder och lager smörjning. Denna smörjning kan skötas och har historiskt skötts på många olika sätt.

Skydda maskinen med c-smörjning

Centralsmörjning är väsentliga för att maskiner och fordon ska fungera. Sköter man smörjning på ett tillfredsställande sätt förlänger man ledernas och lagrens livslängd och bibehåller arbetsfordonens och maskinernas effektivitet.

Fördelar med centralsmörjning

  • Ger en jämnare och säkrare drift
  • Ökar maskinens livslängd
  • Minskar behovet av reparationer (då smådelar går sönder)
  • Ger dig en effektivare arbetsmaskin
  • Du sparar tid! Du behöver inte smörja manuellt och undviker driftstopp
  • Maskinen får en jämn och optimal smörjning

Modern maskinsmörjning

Idag åstadkoms smörjningen av maskinen på ett automatiskt vis – i och med centralsmörjningen. Då slipper du ett mycket monotont samt tidskrävande arbete.

Pump doserar smörjmedel rätt

Från en centralt placerad behållare/pump distribueras smörjmedel hydrauliskt ut till leder och lager via slangar, rör och fördelare. Varje led får en anpassad mängd smörjmedel och detta sker genom att smörjmedlet pressas igenom fördelare som via större eller mindre dosering ger rätt mängd.

Hydraulisk, automatisk smörjning

Smörjningen sker under arbetets gång. Således sker dagens smörjning utan att man behöver ägna det en tanke. Detta frilägger en massa arbetstimmar då detta arbete tidigare tagit timmar och i vissa fall dagar i anspråk.

Frigör tid genom centralsmörjning

Smörjning har alltså reducerats till en ickefråga och det frilägger tid, tid som bättre kan användas till att öka produktionen och/ eller till mer fritid.

Maskinsmörjning förr

Kan man sköta smörjning på andra sätt? Självklart kan man det, vi går ett par hundra år tillbaka i tiden och tittar på hur man gjort tidigare.

Ingen mer pensel & fett

Historiskt började det när maskiner uppfanns som tog över människan och djurens arbete i slutet av 1800 talet. Då var man tvingad att ta isär rörliga delar och smörja dessa för hand med pensel och fett. Detta var naturligtvis ett mycket tungt och tidskrävande arbete som dessutom saktade ned produktionen och effektiviteten då maskinerna var tvungna att stå stilla när man utförde smörjning. Dock var det tvunget för att allt skulle fungera.

Sedan fick diverse olika lösningar se dagens ljus, exempelvis smörjning av lagret med smörjringar eller veke. Sedan kom nya konstruktioner av oljebehållare hopbyggda med lagerboxar och så fungerade det i cirka 40 år.

Bättre än smörjnippel

Smörjnippeln uppfanns i början av 1920-talet. Pådrivande var den alltmer accelererande fordonsindustrin som krävde en enklare och mer effektiv smörjning till sin fabrikation och till sina bilars rörliga delar. Smörjnippeln monterades i gängade hål direkt i de rörliga delarna och därigenom kom man åt att smörja dessa utan att stanna produktionen eller fordonen. Alla bilar hade långt in på 1950 talet kvar dessa smörjnipplar och gårdagens bensinstationer hade alla en smörjbrygga där man kunde köra upp bilen och få dess rörliga delar smorda. För arbetsfordon och i industrin har dessa smörjnipplar hängt kvar och hänger kvar även idag.

Maskintillbehör i Grums AB

Maskintillbehör i Grums AB importerar, monterar och levererar centralsmörjning för arbetsfordon och industrin. Vi har ett stort sortiment av material och kan täcka de flesta, ja kanske alla behov av smörjning. Vi har ett starkt utbud med kvalitetsprodukter, ifrån egen import och produktion såväl som från framstående svenska och europeiska tillverkare. Bland våra kunder märks skogsentreprenörer, entreprenadmaskins-entreprenörer, OEM kunder, gruvindustri och stålverk, mekaniska verkstäder, vattenkraft samt pappersbruk.

Egen import ger hög kvalitet

Tack vare en egen import och vidareförädling kan vi erbjuda hög kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Från att ha arbetat främst i Värmland med omnejd håller vi på att bygga upp en effektiv försäljnings- och serviceorganisation över hela landet. Vi erbjuder både OEM kunder, återförsäljare och slutkunder försäljning och montering med hög personlig service och branschnärvaro.

Ladda ner broschyr